Cestování se psem do zahraničí

Cestování se psem do zahraničí

Cestování se psem

Cestování s domácími mazlíčky se v posledních letech rozmáhá čím dál více. Trávit dovolenou společně s domácím zvířetem je pro mnoho lidí příjemné zpestření a má to jistě své kouzlo. Aby vás však pustili se psem za hranice České republiky, je potřeba splnit několik podmínek.

porovnání cestovního pojištění

Zvířecí pas

Je v podstatě jedno, s jakým zvířetem cestujete, vždycky musí mít vlastní pas, respektive mezinárodní průkaz pro malá zvířata. Ten vám vystaví veterinář, kterému provádění těchto úkonů schválila krajská veterinární správa. 

Schváleného soukromého veterinárního lékaře naleznete na stránkách Státní veterinární správy.

Při vydání pasu pro psa si zkontrolujte, že do něj veterinář uvedl následující:

  • Informace o vás jakožto majiteli psa

  • Datum narození psa

  • Popis vašeho psa

  • Barvu psa a další rozpoznatelné rysy

  • Informace o tom, jak je zvíře označeno (čipem, tetováním)

  • Informace o tom, proti čemu je pes očkován

Pokud některé informace nebudou uvedeny, nebo budou uvedeny chybně, můžete mít na hranicích problémy s vpuštěním psa do dané země.

Takto vydaný pas vám pak platí ve všech státech EU.

Státy EU, kde platí pas vydaný pro psa: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.

Jaký čip a tetování jsou povoleny

Výše jsme uvedli, že v pasu psa musí být zapsáno, jakým způsobem je zvíře označeno, jestli čipem, nebo tetováním. Ne vždy si ale vy můžete vybrat, jakou formu zvolit.

Tetování je uznáváno pouze v případě, že je jasně čitelné a není rozmazané. Navíc musíte prokázat, že jste psa nechali tetovat do 3. července 2011. Pokud je tetovaný s pozdějším datem, pak toto tetování není dostačující pro to, aby s vámi pes mohl vycestovat.

V takovém případě je nejlepší nechat psa očipovat. Mikročip, který se psovi zavede pod kůži na levé straně krku nebo v okolí lopatky, má velikost 2x11 mm, tedy přibližně zrnko rýže. V tomto mikročipu je uložena anténa a identifikační kód. Ten obsahuje data o zemi původu psa, takže kdyby se váš pes na dovolené zaběhnul, bude po odchycení policie vědět, že jej má vrátit do České republiky.

Při čipování psa si ale ověřte, že mikročip splňuje příslušná nařízení, která jsou vyžadována při cestě psa do zahraničí. Jsou to nařízení ISO 11784 a ISO 11785.

Životnost čipu je přibližně 20 – 25 let, takže ve většině případů se zvíře nechává čipovat jednou za život.

Některé státy povolují vstup pouze čipovaným psům a tetování neuznávají. Mezi ně patří například Chorvatsko. O podmínkách vstupu psa do země je dobré se vždy informovat na zastupitelském úřadě daného státu. Informace o zastupitelských úřadech naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Očkování psa - cestování do zahraničí se psem

Kam je potřeba psa očkovat?

Do některých států je potřeba zvíře nechat i očkovat, než vyrazíte na cestu. Tato pravidla se ale stát od státu mohou lišit, a tak se před odjezdem informujte, jaká očkování vyžaduje země, ve které plánujete dovolenou strávit. 

Pokud projíždíte se psem více státy, například proto, že jedete autem do Chorvatska a cestujete tak i přes další země, informujte se, jaká očkování musí mít pes pro všechny země, kterými budete projíždět. I transit znamená, že pes vstoupí na území daného státu, a bez příslušného očkování by mu to nemuselo být umožněno.

Základním očkováním je očkování proti vzteklině. Bez tohoto nemůže pes nikam. Proti vzteklině ale psy očkuje řada majitelů i v České republice, ačkoli s ním do zahraničí nejezdí. 

Pak se očkování liší stát od státu. Pokud pojedete do Velké Británie, na Maltu, do Irska či Finska, je potřeba psa nechat očkovat proti echinokokóze. A také je potřeba ho nechat odčervit. Odčervením ale v tomto případě není myšleno pravidelné podávání speciálního přípravku. Toto odčervení musí provést schválený veterinář a zapsat vám jej do pasu psa.

Očipování je na počkání, očkování chce čas

Pokud váš pes nemá čip a vy už máte málo času před odjezdem, nebojte se, že byste psa museli nechat doma. Očipování zvířete probíhá na počkání, čip se zapíše do pasu psa a můžete vyrazit.

S očkováním je to horší, tam je třeba dodržet určité lhůty. Například očkování proti vzteklině je platné až po 21 dnech. Pouze pokud jde o přeočkování psa, na datum očkování se nehledí.

Proti echinokokóze musí proběhnout očkování 24-120 hodin před vstupem psa do země. Pokud časové okno 1-5 dní nestihnete, očkování propadá a pes do země vpuštěn nebude a umístí ho do karantény.

S příliš mladými zvířaty možná neodcestujete

Na to, jestli s vámi pes bude moci na dovolenou, má vliv i jeho věk. U zvířat, kterým ještě nebylo 12 týdnů, bývá v některých státech problém s jejich vpuštěním do země. 

Takto mladá zvířata se totiž ze zákona nesmí v České republice očkovat, a to proti ničemu. Jediná možnost, jak s takto mladým zvířetem cestovat do zahraničí, je požádat si u daného státu o výjimku.

Například Španělsko, Kypt, Francie a Lotyšsko ale takovou výjimku neuznávají a neudělí vám ji. S neočkovaným štěnětem se tam proto nepodíváte. 

Pokud budete žádost podávat, musíte v ní prohlásit, že se štěně od narození nedostalo do styku s žádným volně žijícím zvířetem takového druhu, které může přenášet vzteklinu.

Zároveň uveďte, jestli se zvířetem cestuje i matka, na níž je štěně stále závislé. Fena ale musí být ještě před narozením štěněte očkovaná, a vy na to musíte mít doklad.

Pozor na určitá plemena 

Kromě toho některé státy zakazují vstup do země určitým plemenům. Například do Francie nemůžete cestovat se psem, který vypadá jako stafordšírský teriér, americký stafordšírský teriér, doga nebo tosa, nemá papíry původu a není registrovaný a zanesený v plemenné knize. Takový pes nesmí přes Francii ani projíždět.

Chorvatsko zakazuje dovoz i pobyt pitbulteriéra, který není zapsán do rejstříku v evropské databázi. A vztahuje tento zákaz i na křížence tohoto plemene.

A například v Belgii nesmí rotvajler ro regionu Quaregnon. Pitbulteriér a tosa inu zase nesmí cestovat do Dánska.

Podrobné informace opět získáte na zastupitelském úřadě daného státu.

Co když se psem necestuje majitel? 

Pro všechny případy si do pasu vašeho psa nechte zapsat i další osoby, které vás budou na zahraniční cestě doprovázet, například manžela či manželku. Pokud se vám jako majiteli psa něco stane a nebudete moci odjet, bude mít problém i pes. V pasu totiž vždy musí být zapsaný buď majitel, který se psem cestuje, nebo jiná osoba, která psa do zahraničí doprovází. 

Za tímto účelem je také potřeba doprovázející osobě vypsat písemnou plnou moc, která ji opravňuje k tomu, aby s sebou psa do zahraničí vezla. Tuto plnou moc pak pochopitelně musí mít u sebe.

Je to možná trochu byrokratický postup, vzhledem k tomu, že někdy je pes členem domácnosti, ale majitel je formálně jen jeden, ale bez těchto formalit můžete mít na hranicích potíže.

A co když jedete do exotiky?

Výše uvedená pravidla platí jen v případě, že jedete na dovolenou v rámi Evropské unie. Pokud cestujete mimo ni, musíte se dopředu informovat u dotyčné země, a to u veterinární autority nebo na ambasádě. Tam vám sdělí podmínky pro vstup se psem do dotyčné země. 

Komplikovanější pak pro vás bude i návrat se psem na území EU. Jednotlivé státy jsou totiž zařazeny do seznamů podle jejich nákazové situace. To znamená podle rizika zavlečení vztekliny zpět do EU. Může se vám tak stát, že při návratu budete muset kromě prokázání očkování proti vzteklině nechat psa na vzteklinu vyšetřit. To se provede odběrem krve a následným vyšetřením na přítomnost protilátek proti původci vztekliny.

Zařazení jednotlivých zemí na seznam se ale mění, tak jako se mění i situace v konkrétních státech. Aktuální informace zjistíte na webových stránkách Státní veterinární správy pod odkazem „Cestování se psy“. Případně můžete kontaktovat Odbor vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu na Státní veterinární správě.

Cestování do zahraničí se psem

Cestovní pojištění není na škodu

Sjednat si cestovní pojištění pro sebe, když cestujeme do zahraničí, je naprostý základ. Pokud s vámi cestuje i zvíře, je dobré zvážit sjednání pojištění i pro něj. Kryjete se tím pro případ, že se psovi v zahraničí stane nějaký úraz nebo onemocní. Náklady mohou být zejména mimo Českou republiku poměrně vysoké i za banální ošetření.

Některé pojišťovny sjednávají toto pojištění v rámci pojištění odpovědnosti a majetku. Pak jste kryti i pro případ, že váš pes na dovolené způsobí nějakou škodu. Informujte se však, jakou má dané pojištění územní platnost. Někdy se vztahuje pouze na území EU.

Obchodní cesty mají jiné podmínky

Výše uvedená pravidla platí pouze v případě, že se jedná o takzvaný neobchodní přesun. To znamená, že do zahraničí s vaším psem jedete jen za účelem dovolené či turismu a není cílem cesty zvíře prodat či darovat. Zkrátka vy i pes se po dovolené vracíte do České republiky.

Za tímto účelem je v souvislosti s cestováním zvířat používán pojem zájmový chov. Ten zahrnuje zvířata, která nechováte za účelem hospodářského efektu, ale v domácnosti či tam, kde vám slouží jako společník. Kromě psů se proto výše uvedená pravidla týkají i koček a fretek.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2

Sdílet na Facebooku

Archiv